Strona główna

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP

12.04.2018 r.

Wydział Logistyki

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego

Warszawa